กิจกรรม Ratb'50

วันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2551

การออกแบบฐานข้อมูล

การออกแบบฐานข้อมูล ฐานข้อมูลประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 3 ประการ ดังนี้
1. Entity ได้แก่ สาระสำคัญในฐานข้อมูล เช่น หนังสือ ผู้ยืม เป็นต้น
2. Attribute ได้แก่ คุณสมบัติหรือส่วนประกอบของ Entity เช่น Attribute ของหนังสือ ได้แก่ ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง เป็นต้น
3. Relationship ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่าง Entity 2 Entity

1 ความคิดเห็น:

gadoberg กล่าวว่า...

T.I.T. and titanium cartilage earrings - Etan Art
T.I.T. 2020 ford ecosport titanium and titanium cartilage earrings. $8.99 titanium connecting rod each. T.I.T. titanium trim hair cutter and titanium cartilage earrings. 출장샵 $15.99 titanium welding each. $25.